© Gopro NV - alle rechten voorbehouden
40 jaar technische expertisie in de bouwnijverheid tot uw dienst !

Zo werkt het:

Van aanvraag tot aflevering certificaat.

Of het nu gaat om een EPC voor een wooneenheid, een commercieel gebouw of de algemene delen van een flatgebouw, grotendeels verlopen deze volgens een gelijkaardige stramien: > je neemt contact met ons op, hetzij via deze website, hetzij via telefoon (0475.490.598), of mail naar dirk.goeyvaerts@gmail.com zodat we een afspraak ter plaatse kunnen maken. > nu ben jij aan zet! Verzamel alle bruikbare info betreffende het pand: bouwplan, getekend door architect, facturen van aannemers waarop vermeld staat welke isolatie werd gebruikt. Ben je een zelfbouwer? Mogelijk heb je dan foto’s die als bewijs kunnen dienen voor de aanwezigheid van isolatie, enz. Welke documenten wel of niet mogen gebruikt worden wordt scherp omschreven door het inspectieprotocol, maar het komt er vooral op neer: heb je info, leg die klaar, het draagt zeker bij tot een realistischer certificaat. Ter plaatse worden de documenten gescand of gefotografeerd, we nemen niets mee. Van alle documenten die je ons aanrijkt - en kunnen weerhouden worden - wordt een lijst opgemaakt. (de zogenaamde ‘aanstiplijst’) Heb je geen documenten? Geen probleem, ook dan wordt een EPC opgemaakt met alle elementen die we visueel kunnen vaststellen. > het bezoek ter plaatse: na het afhandelen van de documenten wordt de woning opgemeten, ramen en deuren geïnventariseerd en de eigenschappen van alle schilddelen (gevels, scheimuren, vloeren, daken…) opgelijst. Later wordt aan de hand van alle ingezamelde data een minutieuze 3D-tekening gemaakt. Deze zal de basis vormen voor de nodige berekeningen. Tevens worden technische uitrustingen zoals verwarming, sanitair warm water, ventilatie, fotovoltaïsche panelen en zonnecollectoren bekeken. In sommige gevallen wordt tevens de verlichting geïnventariseerd, en bij de algemene delen van een flatgebouw dient tevens (indien aanwezig) de gezamelijke stookruimte in kaart gebracht. Let op: indien bij de opmaak van een epc gemeenschappelijke delen de achtergevel van het pand niet te inspecteren valt via een toegang langs de begane grond dient toegang voorzien te worden tot minstens één appartement grenzend aan deze achtergevel. > alle data wordt ingegeven in de epc-software van het Vlaams Energieagentschap, deze zal het uiteindelijke certificaat genereren. > het certificaat wordt u per mail verstuurd. Betalen doet u pas wanneer het certificaat afleveringsklaar is.
GOPRO nv / EPC-Certificaten