GOPRO nv / EPC-Certificaten
© Gopro NV - alle rechten voorbehouden
40 jaar technische expertisie in de bouwnijverheid tot uw dienst !

Documenten

de aanstiplijst

Uw EPC wordt opgesteld aan de hand van een uitgebreide universele werkwijze (het inspectieprotocol) Dit omvangrijk boekwerk telt al snel 400 blz. en omschrijft minutieus hoe het certificaat dient opgesteld, wat en hoe er dient opgemeten, de te hanteren ‘defaults’, enzomeer. Maar ook wordt er een limitatieve lijst opgesteld van bewijsstukken die mogen aanvaard worden (de zogenaamde aanstiplijst). Deze bewijsstukken kunnen van een groot belang zijn voor het opstellen van een zo realistisch mogelijk EPC. Ik overloop even de belangrijkste : - het architectuurplan (getekend door architect). Hier kan reeds veel data uit gehaald worden die niet louter visueel valt vast te stellen. Denk dan aan spouwmuren met hun isolate, idem voor daken en vloeren, en ook niet te onderschatten: het bouwjaar. Mogelijk heb je ook het lastenboek nog, of de ondertekende aannemingsovereenkiomst. Veder kunnen ook getekende vorderingsstaten en opleveringsverslagen. - facturen of leveringsbonnen van aannemers of bouwmaterialen. Offertes of bestelbonnen kunnen ook, maar in dat geval moeten we kunnen vaststellen of de betreffende materialen ook daadwerkelijk zijn gebruikt. - uitbetaalde premie’s of subsidies door het Vlaams gewest of Fluvius. (bankuittreksel met uitbetalingsbewijs bijvoegen) - vroegere energieprestatiecertificaten - keuringsrapport verwarmingstoestel of het reinigings- of verbrandingsattest. - foto’s waarop de schilddelen (overzicht) en de isolatie (detail) te herkennen zijn. (veelal toepasbaar bij zelfbouwers) De volledige aanstiplijst kan je vinden op: https://www.energiesparen.be/de-invoergegevens-en-bewijsstukken

Destructief onderzoek

Wanneer alle andere manieren uitgeput zijn om de aanwezigheid van isolatie aan te tonen rest er enkel nog het destructief onderzoek. Dit wordt enkel na overleg toegepast. Dit kan gaan over het openmaken van een stukje roofing op het platte dak, het openmaken van een stukje bekleding, enz. Destructief onderzoek is zowat de laatste optie, en zou best alleen gebruikt worden wanneer er een quasi zekerheid is over het resultaat. (bv. omdat je wéét dat die isolatie geplaatst is, maar niet kan aantonen met documenten of foto’s) Detructief onderzoek dient steeds gestaafd te worden door foto’s.